090327 Sorry Sorry @ Music Bank

所謂的破口 (重點是後面的神童)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
這段影片不管看幾次都覺得感動 回歸三週就得第一名 大家哭的一把眼淚一把鼻涕 朴特都顧不了形象講話還牽絲(是說平常好像也沒有在乎過形象)090328 Sorry Sorry @ MBC Music Core好糊阿! 將就著看吧

Cydney 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()